Naše aktivity

V roce 2018 realizujeme tyto projekty:

Kamínky pro spokojenou rodinu

– soubor preventivních aktivit pro podporu rodiny. Zahrnuje aktivity pravidelné i jednorázové, skupinové i individuální.

 • KLUBY A RODIČOVSKÉ SVÉPOMOCNÉ SKUPINY

Hlavní přínos rodičovských skupin spočívá ve sdílení, učení a vzájemné podpoře osob, které se nacházejí v obdobné životní situaci. Jsou nástrojem primární prevence patologických jevů v rodině i společnosti a často mají přesah mimo své aktivní členy do veřejného prostoru. Fungující občanská komunita je hybnou silou rozvoje města.

KLUB BUDULÍNEK – určen pro setkávání rodičů s dětmi v kojeneckém a batolecím věku. V rámci klubu se schází tři rodičovské svépomocné skupiny a probíhají odborné semináře vedené odborníky. Při společné hře a cvičení se prohlubuje vztah rodiče a dítěte, rozvíjí se rodičovské kompetence. Přirozeně vzniká prostor pro socializaci dětí. Nenásilnou formou jsou představována a diskutována témata z oblasti vývoje dítěte a péče o ně. Během aktivity rodiče mohou navázat kontakt (mezi sebou, aktivizačním pracovníkem) a neformálně sdílet své problémy. Aktivizační pracovník je proškolen v komunikaci s klientem a umí mu diskrétně poradit nebo předat kontakt na odborníka. Klub je otevřen každý všední den dopoledne, jeho chod zajišťuje aktivizační pracovnice.

V rámci klubu se schází tři svépomocné rodičovské skupiny:

 1. PODPŮRNÁ SKUPINA KOJÍCÍCH MAMINEK – skupina čerstvých maminek, které se s novou životní rolí teprve seznamují. Probírána jsou témata významu kojení, nejčastější chyby a problémy při kojení, první příkrmy, odstavování, ale i nácvik správné manipulace s kojenci.
 2. CESTOU KE ZDRAVÍ – diskuzní skupina rodičů s dětmi batolecího věku. V rámci skupiny jsou diskutována témata zdravého životního stylu dětí i celé rodiny, zdravotní gramotnosti. Témata: Zdravotní péče, Prevence nemocí, Posilování imunity, Zdravá výživa, Diety, Zdravý životní styl vs. rodinné návyky, Zdravý pohyb, Volnočasové aktivity – výběr kroužků, Péče o první zoubky, Jak správně vybrat dětské botky).
 3. ZAOSTŘENO NA – diskuzní skupina rodičů s dětmi předškolkového věku. V rámci skupiny jsou diskutována témata se zaměřením na sladění pracovního a rodinného života (návrat do práce, příprava životopisu, timemanagement) a obtížné situace v rodině (nástup do školky, školní zralost, poruchy učení, hyperaktivita…).

Důležitou službou určenou široké veřejnosti je také vedení odborných poraden:

 • psychoterapeutická,
 • etopedická,
 • sociálně – právní,
 • laktační,
 • psychologická pro děti a mládež,
 • rodinné finance a finanční poradenství,
 • kariérní

Služby jsou poskytovány anonymně a práce ve všech poradnách je vedena induviduálně, s ohledem na specifické potřeby jednotlivých klientů.

Během roku mateřské centrum také nabízí některé kurzy:

PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVA – vedená porodní asistentkou,  bude se zaměřovat na tréninkové aktivity, nácvik uvolňovacích technik, péče o novorozence a specifika šestinedělí.

KURS POZITIVNÍHO/EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ – pomáhá rodičům lépe porozumnět svým dětem a vychovávat je k odpovědnosti a samostatnosti. Učí rodiče správně s dětmi komunikovat a předcházet špatnému chování.

CYKLUS INTERAKTIVNÍCH SEMINÁŘŮ K TÉMATU RODIČOVSTVÍ A VÝCHOVY – vedené zkušenými externími lektory.

Další realizované projekty:

 

Mami dej si kafe, já si půjdu hrát – projekt kavárny s tréninkovými místy pro maminky po rodičovské dovolené – burza Filantropie

Nejsi na to sám – projekt na podporu rodičů samoživitelů podpořený nadací Agrofert

Klub mladých svišťů – environmentální vzdělávání dětí i rodičů podpořené z Pardubického kraje

Káčko – klub odpoledních aktivit a vybavení zázemí podpořené z Pardubického kraje