Podpora

Vážení potenciální sponzoři,

Mateřské centrum Kamínek v Chocni je neziskovou organizací. Posláním centra je podporovat prvořadou funkci rodiny. Pokud byste naše úsilí chtěli podpořit,  finanční dar můžete poslat na účet č.2900269792/2010 nebo nás kontaktovat přímo. Pomoci můžete i nefinančním darem (formou zprostředkování služeb nebo materiálním darem).

Na jaře 2017 se MC Kamínek přestěhovalo do nových prostor v centru města a na dofinancování provozu otevřelo novou kavárnu PAPU Kafé. To se nám podařilo díky významné podpoře místních obyvatel i podnikatelských subjektů.

Děkujeme, bez vás by to nešlo…

MPSV
Město Choceň
Pardubický kraj
Concept
SAHM
Autoneum
Elektromontáže Pavel Novák
Choceňská mlékárna
Filogroup
MUDr. Marie Novotná
Autodoprava Kubový
Starmon
Ecos
IterSoft
Agrocare
Composite Airplanes
Štancl
LP Hard
Ab design
Josef Novák
Truhlář Milan Frank
Truhlářství Vladimír Podávka
Kovozal
Lékárna U Anděla Strážce

Za poskytnutou pomoc děkujeme. Děkujeme také všem, kteří se podíleli na realizaci centra. Děkujeme našim rodinám za podporu, trpělivost a pomoc.

Projekty běžící v roce 2018:


publicita
 
logoMPSV-m-sm

znak
 
Choceň

Částečné úvazky pro osoby znevýhodněné na trhu práce – Projekt vytváří min. 2 nová pracovní místa a nabízí zkrácené pracovní úvazky (1,8 úvazku) s možností flexibilní pracovní doby, kterých je na trhu práce nedostatek, a to pro cílovou skupinu-osoby vracející se na trh práce z MD/RD a osoby 50+.Projekt vytváří nová pracovní místa do provozu Kamínku-centra pro rodinu, z.s. s kavárnou PAPU Kafé: admin. pracovník v centru pro rodinu, hlídání dětí, cukrář, obsluha kavárny.

Kamínky pro spokojenou rodinu – Projekt podpořený MPSV, Pardubickým krajem a městem Choceň – na provoz rodinného centra a vzdělávací aktivity pro rodiče.

Mami, neboj se jít do práce – pořízení kávovaru a částečné úvazky pro maminky po RD – podpořeno Nadací ČEZ

Nejsi na to sám – projekt na podporu rodičů samoživitelů podpořený nadací Agrofert

Klub mladých svišťů – environmentální vzdělávání dětí i rodičů podpořené z Pardubického kraje

Káčko – klub odpoledních aktivit a vybavení zázemí podpořené z Pardubického kraje

Dvůr pro mladé kutily, pěstitele a chovatele – podpořený na Burze filantropie