Kateřina Jindrová 

Ing. Kateřina Jindrová vystudovala obor Krajinné inženýrství na MZLU v Brně a 3 roky pracovala na pozici projektové manažerky v MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Tam úspěšně realizovala projekty komunitního vzdělávání (Venkovské komunitní školy), projekt mapování turistických služeb pro handicapované občany (Orlické hory pro všechny) a připravovala aktualizaci Integrované strategie území.

Od roku 2012 je na rodičovské dovolené se 3 dětmi, aktivně se zapojuje do organizace Kamínek – centrum pro rodinu, z.s. Od ledna 2016 je jeho předsedkyní.

V posledních 3 letech se zúčastnila kurzů osobního rozvoje, Ředitel koučem (64h), Ženy pro (72h), Využití Montessori pedagogiky v mateřských centrech, Kurzu pozitivního rodičovství, Kurzu efektivní komunikace a dalších.

V centru plní roli Koordinátora a řídí pracovní tým zajišťující projektovou realizaci.