Projekty

V roce 2021 realizujeme tyto projekty:

Vybavení učebny Kamínku 

Projekt v rámci výzvy z MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. díky kterému byla vybavena učebna volnočasových aktivit pro dospělé a doplněna herna o nové prvky pro děti.

Částečné úvazky pro osoby znevýhodněné na trhu práce

Projekt vytváří min. 2 nová pracovní místa a nabízí zkrácené pracovní úvazky (1,8 úvazku) s možností flexibilní pracovní doby, kterých je na trhu práce nedostatek, a to pro cílovou skupinu-osoby vracející se na trh práce z MD/RD a osoby 50+.Projekt vytváří nová pracovní místa do provozu Kamínku-centra pro rodinu, z.s. s kavárnou PAPU Kafé: admin. pracovník v centru pro rodinu, hlídání dětí, cukrář, obsluha kavárny.

 

Kamínky pro spokojenou rodinu

 

Projekt podpořený MPSV, Pardubickým krajem a městem Choceň – na provoz rodinného centra a vzdělávací aktivity pro rodiče.

 

Posláním projektu je komplexní podpora zdravého fungování široké rodiny, coby základního kamene společnosti. Aby dítě mohlo vyrůstat v láskyplném prostředí mezi osobami, které ho milují, respektují a chrání, je třeba posilovat plnohodnotné a fungující vazby rodiny jako celku. Cílem projektu je posilování rodičovských kompetencí, zkvalitňování rodinných vztahů a předcházení negativních jevů v rodině.

Předmětem projektu je činnost poradenská, aktivizační a vzdělávací. Realizované aktivity podporují pospolitost, zmírňují izolaci rodičů a působí preventivně proti nestabilitě rodin s dětmi.

Cíle projektu budou naplněny prostřednictvím rodičovských svépomocných skupin, kurzů, pravidelných poraden a doplňkových aktivit. V klubu Rodičů s dětmi probíhají vzdělávací a tréninkové programy. V rámci projektu je poskytováno Informační a kontaktní místo pro rodiny a sdílené pracovní místo pro co-working.

Všechny služby jsou nízkoprahové, dostupné široké veřejnosti.

 

Další realizované projekty:

Podpora mezigeneračních vztahů – pořízení keramické pece – podpořeno Nadací ČEZ (v r. 2020)

Mami, neboj se jít do práce – pořízení kávovaru a částečné úvazky pro maminky po RD – podpořeno Nadací ČEZ

Nejsi na to sám – projekt na podporu rodičů samoživitelů podpořený nadací Agrofert

Klub mladých svišťů – environmentální vzdělávání dětí i rodičů podpořené z Pardubického kraje

Káčko – klub odpoledních aktivit a vybavení zázemí podpořené z Pardubického kraje

Dvůr pro malé kutily, pěstitele a chovatele – podpořený na Burze filantropie