Kateřina Závodní

Mgr. Kateřina Závodní – vystudovala 1.lékařskou fakultu UK v Praze, obor: Ergoterapie a Fakultu humanitních studií UK, obor: Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích.

Absolvovala studijní stáž na neurologické klinice ve Stockholmu.

Před mateřskou dovolenou pracovala 5 let v dětském rehabilitačním centru v Pardubicích a v Hradci Králové. 

Zabývá se terapií dětí od narození do 18 let.

Je certifikovaným dětským Bobath terapeutem a terapeutem Senzorické integrace. 

Prostřednictvím hry a zábavných činností pracuje na rozvoji a zkvalitnění motorických, mentalních a smyslových dovedností dítěte.

 

Prace je jejím koníčkem,proto se neustále vzdělává v oboru, aby mohla svým klientům poskytnout tu nejlepší péči.

 

Nyní je na rodičovské dovolené a chystá se na dovolenou mateřskou.

V Kamínku vede cvičení rodičů s dětmi od narození do 12 měsíců.

Pořadá besedy a kurzy týkající se psychomotorického vývoje.

Vede poradnu psychomotorického vývoje.