Petra Švecová

Mgr. Petra Švecová vystudovala jednooborovou psychologii FF MU Brno.

Je absolventkou systematického pětiletého psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii (IVGT Praha).

Má zkušenosti s individuální terapií dětí i dospělých, diagnostikou a prací s třídními kolektivy.

Pracovala jako školní psycholožka na ZŠ, psycholog výchovného ústavu a má soukromou praxi.

Aktuálně je na rodičovské dovolené, pracuje v SVP Mimóza, v centru poskytuje psychologické poradenství a terapii.