Podpora

Vážení potenciální sponzoři,

Kamínek – centrum pro rodinu, z.s . je neziskovou organizací. Posláním centra je podporovat prvořadou funkci rodiny. Pokud byste naše úsilí chtěli podpořit,  finanční dar můžete poslat na účet č.2900269792/2010 nebo nás kontaktovat přímo. Pomoci můžete i nefinančním darem (formou zprostředkování služeb nebo materiálním darem).

Na jaře 2017 se MC Kamínek přestěhovalo do nových prostor v centru města a na dofinancování provozu otevřelo novou kavárnu PAPU Kafé. To se nám podařilo díky významné podpoře místních obyvatel i podnikatelských subjektů.

Děkujeme, bez vás by to nešlo…

MPSV

Město Choceň

Pardubický kraj

Concept

SAHM

Autoneum

Elektromontáže Pavel Novák

Choceňská mlékárna

Filogroup

MUDr. Marie Novotná

Autodoprava Kubový

Starmon

Ecos

IterSoft

Agrocare

Composite Airplanes

Štancl

LP Hard

Ab design

Josef Novák

Truhlář Milan Frank

Truhlářství Vladimír Podávka

Kovozal

Lékárna U Anděla Strážce

Za poskytnutou pomoc děkujeme.

 

Děkujeme také všem, kteří se podíleli na realizaci centra. Děkujeme našim rodinám za podporu, trpělivost a pomoc.

Chtěly byste nám také podpořit?

DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ VAŠICH DARŮ

Zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb. Vám umožňuje odečíst si dary od základu daně:

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů v případě, že úhrnná hodnota darů v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu je možné odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. OSVČ uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do 15.2., a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Odpočet si nemohou uplatnit neziskové organizace, které by dar poskytovaly někomu jinému.