Psychomotorická poradna

Ergoterapeutka a fyzioterapeutka Mgr. Kateřina Závodní nabízí rodičům možnost konzultace správného psychomotorického vývoje.

 

Poradnu lze využit i online.

 

Pro koho je poradna určena:

Pro rodiče a miminka od narození (nácvik správné manipulace s miminkem, podpora správného psychomotorického vývoje)

 

Pro děti s nerovnoměrným a opožděným psychomotorickým vývojem

 

Pro děti s neurologickými diagnózami (př. Dětská mozková obrna)

 

Pro děti s problémy v oblasti jemné motoriky a grafomotoriky (kreslení, psaní, špatný úchop tužky, atd.)

 

Pro děti s problémy v oblasti hrubé motoriky ( špatná koordinace pohybů, obratnost, rovnováha)

 

 
 
 
 

Pro děti s problémy s oblasti sebeobsluhy (oblékání, sebesycení,atd.)

 

 

Pro děti s problémy v oblasti percepčně-kognitivních funkcí ( zhoršená pozornost, paměť, orientace v čase a prostoru, zrakové vnímání)

 

 

Pro děti s dyspraxií a vývojovou koordinační poruchou

 

 

Pro děti s poruchou autistického spektra

 

 

Pro děti se specifickými  poruchami učení

 

 

Pro děti s poruchou smyslového zpracování

 

 
Pro děti se sníženou schopností koncentrace pozornosti a hyperaktivitou
 
 
 
 
Pro děti s vývojovou dysfázií
 
 
 

Pro děti s Downovým syndromem a jinými genetickymi vadami

 

 

Pro děti se špatným postavením a funkcí dolních končetin ( nohy do x a do O, hyperpronační syndrom, plochonoží, atd. )

 

 

Poskytujeme poradenství při výběru vhodných kompenzačních pomůcek (vozík, židle, kočárek, atd.)

 

 
 

Využívané metody a techniky:

 

 
Bobath koncept
 
Senzorická integrace
 
Míčková facilitace
 
Kinesiotaping
 
Neurovývojová stimulace
 
Bazální stimulace
 

Synergická reflexní terapie

Díky dotačnímu programu MPSV můžeme nabidnout poradnu za výhodnější cenu 500Kč/hodinu nebo 300Kč za 30min

Do poradny se můžete objednat prostřednictvím emailu na mc.kaminek@seznam.cz, odkud Váš dotaz předáme a zprostředkujeme kontakt s vedoucím poradny.