M
"

INFO

 

 

Kamínek - centrum pro rodinu z.s.

T. G. Masaryka 703, Choceň, 565 01

mc.kaminek@seznam.cz

776 298 102

IČ: 22 73 23 73

Účet: 2900269792/2010

 

Zvětšit kalendář ZDE.

 

 

 

 

 

Psychomotorická poradna

Ergoterapeutka a fyzioterapeutka Mgr. Kateřina Závodní nabízí rodičům možnost konzultace správného psychomotorického vývoje.

 

Poradnu lze využit i online.

 

Pro koho je poradna určena:

Pro rodiče a miminka od narození (nácvik správné manipulace s miminkem, podpora správného psychomotorického vývoje)

 

Pro děti s nerovnoměrným a opožděným psychomotorickým vývojem

 

Pro děti s neurologickými diagnózami (př. Dětská mozková obrna)

 

Pro děti s problémy v oblasti jemné motoriky a grafomotoriky (kreslení, psaní, špatný úchop tužky, atd.)

 

Pro děti s problémy v oblasti hrubé motoriky ( špatná koordinace pohybů, obratnost, rovnováha)

 

Pro děti s problémy s oblasti sebeobsluhy (oblékání, sebesycení,atd.)

 

Pro děti s problémy v oblasti percepčně-kognitivních funkcí ( zhoršená pozornost, paměť, orientace v čase a prostoru, zrakové vnímání)

 

Pro děti s dyspraxií a vývojovou koordinační poruchou

 

Pro děti s poruchou autistického spektra

 

Pro děti se specifickými  poruchami učení

 

Pro děti s poruchou smyslového zpracování

 

Pro děti se sníženou schopností koncentrace pozornosti a hyperaktivitou
Pro děti s vývojovou dysfázií

Pro děti s Downovým syndromem a jinými genetickymi vadami

 

Pro děti se špatným postavením a funkcí dolních končetin ( nohy do x a do O, hyperpronační syndrom, plochonoží, atd. )

 

 

Poskytujeme poradenství při výběru vhodných kompenzačních pomůcek (vozík, židle, kočárek, atd.)

 

Využívané metody a techniky:

Bobath koncept
Senzorická integrace
Míčková facilitace
Kinesiotaping
Neurovývojová stimulace
Bazální stimulace

Synergická reflexní terapie

Díky dotačnímu programu MPSV můžeme nabidnout poradnu za výhodnější cenu. Spoluúčast klienta je 50 %, tedy jedno sezení na 60 min. Vás bude stát 250,- a na 30 min – 150,-.

Do poradny se můžete objednat prostřednictvím emailu na mc.kaminek@seznam.cz, odkud Váš dotaz předáme a zprostředkujeme kontakt s vedoucím poradny.