Kurz grafomotoriky

KURZ GRAFOMOTORIKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

Kurz je určen dětem ve věku 5-7 let, které mají obtíže se správným držením tužky, s plynulostí pohybu a s nedostatečným uvolněním ruky při kreslení. Je vhodný také pro děti, které nerady kreslí a výtvarným činnostem se vyhýbají.

Kurz zahrnuje aktivity zaměřené zejména na:

  • Rozvoj jemné a hrubé motoriky
  • Rozvoj vizuomotoriky
  • Rozvoj orientace v prostoru a v čase
  • Rozvoj zrakového vnímání
  • Uvolňovací grafomotorické cviky
  • Nácvik jednotlivých grafických prvků
  • Správný úchop psacího náčiní a postavení ruky při psaní
  • Správný sed a polohu těla při psaní
Lektor: Mgr. Kateřina Závodní, ergoterapeutka, certifikována Bobath terapeutka a terapeutka Senzorické integrace.

 

 Pokud máte o kurz zájem, pošlete nám email na mc.kaminek@seznam.cz a my Vám dáme vědět.